Nieuwe tender voor af land levering

Uienhandel.com schrijft een nieuwe tender uit. De tender heeft betrekking op gele zaaiuien. U bepaalt zelf het volume waarmee u wilt deelnemen (in ha of vrachten). Let op: het gaat om een beperkt volume. Vol is vol!
 

Type Gele zaaiuien, veldgewas, 40mm/op, MH gespoten, geteeld op bedrijf verkoper.
Levering Af land, uitgegroeid, in onderling overleg.
Exportgeschikt De uien dienen geschikt te zijn voor overzeese export.
Prijs per 100 kg €15,00.
Bewaarvergoeding

Het is tevens mogelijk om de uien uit de schuur te leveren. Hierbij gelden de volgende prijzen: €17 bij levering voor 17 oktober of €18 bij levering voor 1 januari 2021

Aangewezen perceel De koper komt voor levering de percelen bekijken. De tender heeft betrekking op de aangewezen percelen.
Kwaliteit  Volgens de minimalen eisen van AVZ (2019).
Weegkosten Zijn voor verkoper, wegen op weegbrug koper.
Tarrering

Volgens AVZ (A. Definities). De tarra wordt vastgesteld op het bedrijf van de koper en is bindend tenzij van tevoren anders is overeengekomen. Bij af land levering worden de monsters gedroogd.

Korting: Tot 10% tarra geen korting, van 10% tot 13% tarra, wordt per procent € 0,15/100kg, op de prijs in mindering gebracht. Vanaf 13% t/m 16% tarra, wordt per procent € 0,25/100kg, op de prijs in mindering gebracht. Weigering: Boven 16% tarra en/of 2% ernstige in- of uitwendige gebreken heeft de koper het recht om de afname te weigeren. 

Bij meer dan 2% grondtarra wordt 35,-/ton geleverde grond in mindering gebracht. Geleverde uien dienen geschikt te zijn voor verre bestemmingen, vrij van inwendige gebreken, behandeld met MH60, vrij van in-en uitwendige kiem en van Nederlandse origine te zijn. Op verzoek van koper wordt er over de stortbak geladen.

Betaling Betaling binnen 30 dagen na volledige levering, na aanlevering van teeltregistratie en/of GlobalGap.
Teeltregistratie Van iedere geleverde partij dient voor levering een volledig ingevuld teeltregistratieformulier opgestuurd te te worden naar emailadres koper. Als u in het bezit bent van een geldig GlobalGap- of Voedselveiligheidcertificaat, ontvangt de koper daar graag een kopie van.
Voorwaarden Voor zover daarvan in de overeenkomst niet wordt afgeweken zijn de de Algemene Voorwaarden voor de in- en verkoop van zaaiuien, met bijbehorend keuringsreglement en arbitragereglement 2019 (Algemene voorwaarden AVZ) van toepassing op deze overeenkomst.
Commissie verkoper €0,125 per 100kg over de netto tonnen.
Overig Voor het tot stand komen van deze overeenkomst krijgen koper en verkoper te horen wie de tegenpartij is. Hierbij hebben zowel koper als verkoper de mogelijkheid om de overeenkomst te annuleren. 

 

Deze tender is geldig (inschrijving) tot woensdag 10 juni 2020 17.00 uur. U krijgt vervolgens binnen 48 uur bericht of uw aanbod is toegewezen. 

Inschrijven tender kan door een mail te sturen naar info@uienhandel.com of contact op te nemen met 06 821 201 53.

Wanneer u extra informatie over de tender wilt ontvangen kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactgegevens.