Af land tender voor telers Noord-Nederland

Uienhandel.com schrijft een nieuwe tender uit voor telers uit Flevoland. Hieronder vindt u de voorwaarden en specificaties van de tender.

Deze tender heeft betrekking op gele zaaiuien, levering af land. U bepaalt zelf het volume waarmee u wilt deelneme (op basis van hectares). Let op: het gaat om een beperkt volume. Vol is vol!
 

Type: Gele zaaiuien, veldgewas, 35 millimeter opwaarts, MH gespoten
Levering: Af land, teeltseizoen 2019, uitgegroeid, rooien in overleg met de koper, geteeld op bedrijf verkoper
Prijs per 100 kilo: €10
Aangewezen perceel: De koper komt de percelen voor de levering bekijken. De tender heeft betrekking op de aangewezen percelen.
Weegkosten: De weegkosten zijn voor de verkoper. De weegbrug wordt door verkoper aangewezen.
Voorwaarden Voor zover daarvan in de overeenkomst niet wordt afgeweken zijn de voorwaarden uit de Algemene Voorwaarden voor de, in- en verkoop van zaaiuien, met bijbehorend keuringsreglement en arbitragereglement 2006 (AVZ) van toepassing op de uitvoering van deze overeenkomst.
Commissie: €0,125 per 100 kilo over de bruto tonnen.
Overig: Voor het tot stand komen van deze overeenkomst krijgen koper en verkoper te horen wie de tegenpartij is. Hierbij hebben zowel koper als verkoper de mogelijkheid om de overeenkomst te annuleren.  

Inschrijven
Schrijf u hier in voor de tender van Uienhandel.comDe tender is geldig (inschrijving) tot vrijdag 14 juni 2019 12:00 uur. U krijgt vervolgens in 24 uur bericht of uw aanbod is toegewezen.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de tender, neem dan contact op met Machiel boons via 06 821 201 53 of info@uienhandel.com